Nämnden är ett rådgivande organ för Socialstyrelsen där övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionshinder och deras närstående behandlas.

Nämnden sammanträder fyra gånger per år eller fler då behov finns.