Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting fått regeringens uppdrag att utveckla kvalitetsjämförelser inom socialtjänstens olika områden samt inom primärvårdens hemsjukvård.

Ett område rör stödet till personer med funktionsnedsättning. Syftet är kontinuerliga jämförelser ska stimulera kommunerna till utveckling inom verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Uppdraget sträcker sig till 2015. Samrådsgruppens roll blir att ge synpunkter på det fortlöpande arbetet och kommer att träffas halvårsvis.

Ledamöter

Kjell Holm, STROKE-Riksförbundet

Alf Lundin, Riksförbundet FUB

John Lind, Elöverkänsligas Riksförbund