I det nationella intresserådet redovisas och diskuteras aktuella övergripande ämnen från myndigheten. Intresseorganisationerna har där möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Vidare diskuterar rådet principiella och för myndigheten strategiskt viktiga frågor. En tydlig uppföljning av de frågor som behandlats eftersträvas.