Trafikverkets uppdrag innebär att se till att vägar och järnvägsspår är framkomliga, att mötesfria vägar anläggs, att järnvägsstationer handikappanpassas, att kombiterminaler utvecklas, att resenärer och trafikanter får snabb och relevant trafikinformation, att förarprov för körkort utförs och allt annat som krävs för att förvalta och utveckla smart infrastruktur. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. För att nå målet behöver Trafikverket arbeta nära tillsammans med övriga samhället.