Välkommen till Funktionsrätt Sveriges öppna kongressdag!

Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren öppnar kongressen

Under dagen samlar vi politiker, forskare, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle kring ämnen om rättigheter till hälsa, lärande, arbete, självbestämmande, inflytande och tillgång till effektiva rättsmedel.

Klicka på länkarna för att läsa mer om seminarierna.

9.00 – 10.00           Kaffe och registrering

10.00 – 10.05         Öppnande av kongressen:
                                 Elisabeth Wallenius, ordförande

10.05 – 10.40           Presentation i plenum: EUPATI

Medverkande: Anders Olausson, tidigare ordförande i European Patient Forum, EPF, Lars Winborg, kanslichef på Funktionsrätt Jönköping, som gått den europeiska utbildningen EUPATI, som syftar till ökad delaktighet för patienten i utvecklingen av läkemedel och behandling.

10.45 – 11.00            Gästanförande: Socialminister Lena Hallengren öppnar kongressen   

11.15 – 12.15              Seminarium i plenum:  Vad krävs för att få rätt?

Medverkande: Stellan Gärde, ordförande svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Ola Linder, jurist, Independent Living Institute och Julia Henriksson, förbundsjurist, FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning.

12.30 – 13.30           Lunch
 
13.30 – 14.15           Parallella seminarier:
Är UDL vägen till en inkluderande skola?

Medverkande: Daniel Östlund, lektor i pedagogik inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Kan universellt utformade arbetsplatser skapa ett hållbart arbetsliv?

Medverkande: Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR, Marianne Bogle, verksamhetsansvarig CSR Sweden, Peter Munck, VD, Sveriges Företagshälsor.

Samtalsledare: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

14.30 – 15.15           Parallella seminarier:
Hur kan kvalitet säkerställas i LSS-verksamheter?

Medverkande: Karin Flyckt, Socialstyrelsen, Emma Larsson, IVO, Carina Karlsson, Svenska Downföreningen, Annelie Sylvén Troedsson, FUB, ordförande i SiS standardiseringskommitté.

Samtalsledare: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

Folkhögskolan en möjlighet för livet?

Medverkande:  Anna-Carin Bylund, Biträdande generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Gerhard Holmgren, organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Kerstin Bergroth, Lärare, Forsa Folkhögskola, Sara Otterdahl, Ågesta Folkhögskola och Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige.

Samtalsledare: Linda Bergfeldt

15.15 – 15.45           Fika

16.00 – 16.45        Seminarium i plenum: Jämlik vård & hälsa – för alla?

Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen kommer under detta pass berätta om Socialstyrelsens kommande rapport ”Jämlik vård och hälsa – för alla?” och om Socialstyrelsens fortsatta arbete för att vården verkligen ska fungerar för alla, även den som har en funktionsnedsättning.

17.00 – 17.30        Gästanförande: Fredrik Lennartsson, chef för vård och                                 omsorg SKL

Länk till kalendarium och anmälan