European Patients Academy, EUPATI, är en utbildning på högskolenivå för patienter som initierats och utvecklats av European Patients Forum, EPF. Syftet är ökad delaktighet för patienten i utvecklingen av läkemedel och behandling. Genom EUPATI byggs också ett europeiskt nätverk där patienter kan dela erfarenheter och föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på europeisk nivå. Funktionsrätt Sverige har fått stöd från Swelife för att översätta utbildningen till svenska och planerna är att ansöka om stöd från Arvsfonden för att implementera och sprida utbildningen i Sverige.

Anders OlausonLars Winborg Medverkande: Anders Olausson, tidigare ordförande i EPF, Lars Winborg, kanslichef på Funktionsrätt Jönköping, som gått den europeiska utbildningen.