Kraven ökar för att se över regelverket för rättshjälp och rättegångs­kostnader för ett effektivt skydd mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Sverige. Trots stöd i regeringsformen, Europakonventionen och FN:s internationella konventioner anser allt fler jurister, forskare och ideella organisationer att tillgång till rättsmedel är starkt begränsade, särskilt när det gäller ärenden som avgörs i förvaltningsdomstolar. 

Medverkande: Stellan Gärde, ordförande svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, Ola Linder, jurist, Independent Living Institute och Julia Henriksson, förbundsjurist, FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Stellan Gärde OlaLinder Juli Henriksson