– Universal Design for Learning, UDL, är ett ramverk för utbildning som tydligt utgår från olikheterna som grund och att alla elever ska ges samma chans till lärande. I en heterogen undervisningsmiljö är det centralt att arbeta flexibelt och att anpassa undervisningen till de elever som går i klassen. Alla elever i ett klassrum har olika erfarenheter, styrkor och intressen vilket kräver anpassningar av olika slag. Om undervisningen kan anpassas till enskilda elevers behov, kommer hela gruppen att dra nytta av det. Ramverket utgår från forskning och bygger på tre huvudprinciper som är viktiga i lärprocessen. Principerna handlar om hur eleverna tar emot, förstår och hanterar information, samt hur engagerade eleverna är i lärsituationer i skolan.

Daniel ÖstlundMedverkande: Daniel Östlund, lektor i pedagogik inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.