– Håller folkhögskolan på att tappa sin viktiga roll som alternativ eller kompletterande utbildningsväg för många deltagare med funktionsnedsättning?

Under flera år har en negativ utveckling synts. Folkhögskolor lägger ner utbildningar eller ställer in utbildningar. Bakom detta finns flera orsaker – Otillräcklig medelstilldelning, regelverken kring studiestöd, begränsningar i möjligheten att få färdtjänst mm. En komplex bild med många olika aktörer involverade. Hur kan vi vända utvecklingen?

Medverkande:  Anna-Carin Bylund, Biträdande generalsekreterare, Folkbildningsrådet. Gerhard Holmgren, organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Kerstin Bergroth, Lärare, Forsa Folkhögskola, Sara Otterdahl, Ågesta Folkhögskola och Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige.

Samtalsledare: Linda Bergfeldt