Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa, svårare att ta del av vården, tar i lägre utsträckning del av hälsokontroller, får sämre vård och otillräcklig hjälp med egenvården. Nu har Socialstyrelsen, på eget initiativ, gjort en ny stor kartläggning för att se hur vården fungerar bland annat för den som har en funktionsnedsättning.

Rapporten ”Jämlik vård & hälsa – för alla?” släpps under maj 2019. Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen kommer under detta pass redogöra för rapportens resultat och Socialstyrelsens fortsatta arbete med frågorna.

Karin Flyckt