Akademikerförbundet SSR driver ett utvecklingsprojekt finansierat av ESF-rådet, med syfte att ta fram verktyg och metoder för att göra arbetsplatser universellt utformade. Projektet genomför en rad utbildningar riktade i första hand till nyckelpersoner inom kommuner, för att öka kunskapen om arbetsplatsens fysiska utformning, den sociala miljön, arbetsorganisation och ledarskap, samt rekrytering och personalförsörjning. Funktionsrätt Sverige är en av flera aktiva projektpartners och ett nytt projekt har beviljats av ESF-rådet för att bygga upp ett kunskapscentrum.

Medverkande:

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

Marianne Bogle, verksamhetsansvarig CSR Sweden

Peter Munck, VD, Sveriges Företagshälsor

Samtalsledare: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

Markus Furuberg Marianne Bogle Peter Munck