Funktionsrätt Sverige satte redan 2016 samman en arbetsgrupp med våra medlemsförbund och så småningom med den samlade funktionsrättsrörelsen för att följa och komplettera den statliga översynen av assistansersättningen och LSS. Arbetsgruppen har parallellt med den statliga utredningen genomfört en översyn av centrala frågeställning i LSS-lagstiftningen. Våra analyser har resulterat i ställningstaganden som efter hand publicerats här på hemsidan.

En gemensam utgångspunkt i arbetet har varit att kostnadsperspektivet, som dominerat den statliga utredningen av LSS behövde nyanseras och även kompletteras med andra viktiga perspektiv. I den allmänna debatten och i regeringens retorik presenteras mycket som fakta, som saknar evidens. Ambition var därför också erbjuda det aktuella kunskapsläget kring hur LSS-lagen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra i vårt samhälle. Vår ambition har från början varit är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning.

Funktionsrätt Sveriges expert i den statliga utredningen, Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige, utsågs att representera alla våra medlemsförbunds medlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla.

Vi är en av två experter i utredningen, som representerar de människor som är berättigade till insatser enligt LSS. Därför har det varit viktigt för oss att i samarbete med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen.

 

Arbetsgruppen för LSS-arbetet

Funktionsrätt Sverige och medlemsförbund (Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Svenska Downföreningen)

Lika Unika och medlemsförbund  (Förbundet Sveriges Dövblinda FSDB, Neuroförbundet (tidigare NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Sveriges Dövas Riksförbund SDR, Synskadades Riksförbund SRF)

Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga med Synnedsättning, US, DHR.

 

Vid frågor, vänligen kontakta Mikael Klein på mikael.klein@funktionsratt.se eller 08- 546 404 34, Judith Timoney på judith.timoney@funktionsratt.se eller 072-368 587 8 eller Maria Sivall 070-846 60 35