I vårt kalendarium hittar du aktuella inbjudningar möten, Om du missat ett möte finns de flesta inspelade för att se i efterhand på vår Youtube-kanal. Vi anordnar även möten med utredningar och remissmöten för våra medlemsförbund som inte spelas in men som används som underlag för gemensamma ställningstaganden.

Följ gärna vår webbinarieserie om Respekt för rättigheter? som pågår under 2020.

Under de första månaderna 2020 har vi ställt om till videomöten. Vi har länge engagerat oss i tillgängliga digitala möten. Redan valåret 2010 kunde vi som aktiv beställare tillsammans med vår leverantör erbjuda direkttextade webbsändningar och innovativa lösningar för direkttextning och teckenspråkstolkning med valmöjligheter för användaren. Vi har medverkat i en internationell fokusgrupp inom International Telecom union för tillgängliga medier och möten på distans.

Funktionsrätt Sverige arrangerade ett seminariumstatspartskonferensen i FN:s högkvarter i New York 2016. Seminariet handlade om rätten att delta i möten på distans och en checklista togs fram som översatts till svenska.

Uppföljningsrapport 3 december 2020.pdf

Uppföljningsrapport 3 december 2020.word