Låt oss fira den mänskliga mångfalden den 3 december, ”En dag för alla”, även känd som ”Internationella funktionshinderdagen”.

Graphic circles like arms in blue, red, orange and green embracing a blue dot TextInternational day of persons with disabilities 3 december

Redan 1992 beslutade FN att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  2006 beslutade generalförsamlingen om att anta konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN firar varje år med olika teman och en årlig filmfestival.

EU ratificerade konventionen 2009 och bjöd 2018 in representanter från funktionsrättsrörelsen i EU till Bryssel för en två-dagarskonferens där EU-kommissionen delar ut pris för tillgängliga städer.

3 december 2019 lanserade vi civilsamhällets rapport om hur Sverige lever upp till rättigheterna i funktionsrättskonventionen. Konventionen skapades tillsammans med rättighetsbärare och är den första som omfattar intersektionella perspektiv, med tydligt fokus på acceptans för olikheter och mångfald.

2020  håller vi ett seminarium med en uppföljning av vad som hänt under året med Respekt för rättigheter?

Dokumentation från tidigare år

Rapport från seminariet 3 december 2002.word

Rapport från  seminariet 3 december 2002.pdf

 

Information på andra webbplatser