Den 19 mars arrangerade Funktionsrätt Sverige en temadag om EU-valet på Europahuset i Stockholm.  Dagen som besöktes av ca 70 åhörare blev mycket lyckad. Vi som lyssnade fick viktiga kunskaper om vad valet innebär för oss som EU-medborgare med utgångspunkt i funktionsrätt och bland annat om den sociala pelaren. Efter lunch bjöd vi in till debatt mellan kandidater från olika partier till Europaparlamentet.

 

Politikerdebatt: Nasra Ali (S), Nina Broman (V), David Ling (Mp), Abir Al-Sahlani (C), Said Abdu (L). Moderator var Lotta Håkansson till höger i bild. Moderaterna och Kristdemokraterna var tillfrågade men valde att inte medverka.

PowerPoint presentationer från några av temadagens inslag.

Europaparlamentet Klas Jansson och Björn Kjellström

Varför är EU-valet viktigt för funktionsrätt Mia Ahlgren

Om European Patient Forum Sofia Karlsson

Sociala pelaren i EU Johan Wult