Frågor kring personlig assistans väcker känslor och har varit flitigt debatterade under de senaste åren. Tyvärr bottnar diskussionen sällan i forskning och vetenskap. KFO Personlig Assistans har i samarbete med Funktionsrätt Sverige och andra organisationer inom funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna samlat bidrag från hela 21 forskare i en ny bok med titeln Forskning om personlig assistans — En antologi .

Ladda ned  forskningsantologi om personlig assistans  Boken får spridas om källan anges Funktionsrätt Sverige har också bidragit med ett efterord i boken:

Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla, genom förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I Sverige trädde konvention i kraft 2009. Staten har sedan dess skyldighet att säkerställa ett fullt förverkligande av konventionen. Det innebär att personer med funktionsnedsättning, liksom andra har rätt till fullt deltagande och inkludering i samhället. Detta är ett folkrättsligt åtagande.
De senaste årens nedskärningar av LSS är ett brott mot mänskliga rättigheter. Inskränkningarna av insatserna i rättighetslagstiftningen från 1994 inte minst av insatsen personlig assistans strider mot konventionen – då redan givna rättigheter inte får inskränkas.
De centrala principerna i LSS om självbestämmande, att kunna göra sina egna livsval och att kunna leva som andra har förstärkts genom Funktionsrättskonventionen.
Personlig assistans är ett gott exempel på social innovation, en
skräddarsydd stödinsats för komplexa behov som både håller hög kvalitet och är samhällsekonomiskt kostnadseffektiv.
2014 uppmanade FN:s övervakningskommitté den svenska staten att garantera ekonomiska resurser till insatsen personlig assistans. Sverige uppmanades också att säkerställa konventionen i lag. Men FN:s rekommendationer har ignorerats och nu är det dags för en ny granskning där staten ska stå till svars. Funktionsrätt Sverige kommer att fortsätta vårt intensiva arbete tills försämringarna stoppats och LSS återupprättats. Svenska regeringar, oavsett färg, måste lära sig att respektera de mänskliga rättigheter som vi förbundit oss till.

Elisabeth Wallenius
Ordförande Funktionsrätt Sverige