Mänskliga Rättighetsdagarna hålls i Helsingborg 2023. Konferensen arrangeras årligen i olika städer i Sverige och syftar till att lyfta frågor om mänskliga rättigheter högre upp på den politiska dagordningen.