Mänskliga Rättighetsdagarna arrangerades i Örebro 2022 och i kommer att vara i Helsingborg 2023.