Vi medverkade under MR-dagarna i Linköping 2019. Temat denna gång var rätten till hälsa. Vi hade en monter där vi berättade om vårt arbete och projektet ”Rätt från början” var på plats.

Under dagarna arrangerade vi även två seminarier. Det första på torsdagen handlade om Funktionshinder, fattigdom och ohälsa och under det andra presenterades projektet ”Rätt från början.”

Vår monter på MR-dagarna. På bilden syns en anonym besökare samt Nicklas Mårtensson och Marre Ahlsén från kansliet. Bilden visar ett bord med informationsmaterial samt en stor tavla där besökarna kunde lämna egna svar på frågan Hur uppnår vi jämlik hälsa? Tavlan är fylld med färgglada post-it-lappar med olika svar.

 

Funktionshinder, fattigdom och ohälsa var temat för vårt seminarium. På bilden ser man panelen med Elisabeth Wallenius, ordf Funktionsrätt Sverige, Finn Bengtsson tidigare riksdagsledamot för (m), Lotta Bäckman, vice ordförande för (s) Social- och omsorgsnämnden i Linköping, Mats Jansson, Autism- och aspergerförbundet. Moderator är Mikael Klein. 170 000 personer i Sverige lever på garantinivå i aktivitets- och sjukersättning, vilket innebär 9804 kr före skatt i månaden. De beskattas dessutom högre än de som arbetar. Hur fel är inte det?