Tema för MR-dagarna 17 och 18 november 2022 i Örebro var trygghet och säkerhet.

Projektet Funktionsrättsbyrån höll ett  seminarium som hade rubriken AI och funktionsrätt – från otrygghet mot rättssäkerhet?

Funktionsrätt Sverige hade en monter där vi bland annat talade om mänskliga rättigheter och rapporten Respekt för rättigheter.

Medverkade i montern gjorde också FUBs arvfondsprojekt Mitt Vuxenliv – Livskunskap. De arbetar för att skapa goda förutsättningar och trygghet inför vuxenlivet, för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Kognitivt tillgängliga digitala verktyg tas fram i samarbete med flera gymnasiesärskolor.

Följ projektet på sociala medier @mittvuxenliv