Funktionsrätt Sverige på MR-dagarna 2023

Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg den 23-25 november lyfter rätten till utbildning och arbete. Funktionsrätt Sverige finns på plats och arrangerar egna seminarier om rätten till utbildning och arbete utifrån ett funktionsrättsperspektiv. Vi deltar också i ett flertal panelsamtal och diskussioner som arrangeras av andra organisationer.

Funktionsrätt Sveriges projekt Funktionsrättsbyrån kommer att ha en egen monter (nummer 50). Du kan också besöka Funktionsrättsbyråns digital monter via den här länken: Funktionsrättsbyråns digitala monter 

Funktionsrätt Sveriges seminarier vid MR-dagarna

Funktionsrätt Sverige arrangerar själva eller är medarrangör till tre seminarier och ett miniseminarium vid MR-dagarna.

Torsdagen den 23 november kl 10.00-11.00, lokal Maria

Varför anställs inte fler personer med funktionsnedsättning?

Arrangörer: Funktionsrätt Sverige och projektet Funktionsrättsbyrån

Vi bjuder in till ett samtal om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. År efter år konstateras att personer med funktionsnedsättning – oavsett konjunkturläge – förvärvsarbetar i betydligt lägre utsträckning än befolkningen generellt. Hur kan diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen bli de effektiva verktyg som behövs?


Fredagen den 24 november kl 9.30 – 10.00, Rosa scenen

Miniseminarium: Rätten till utbildning eller arbete, men vad får det kosta?
Arrangörer: Svenska kyrkan, Funktionsrätt Sverige, STIL, Independent Living Institute.

Välkommen till ett miniseminarium som berör rätten till arbete och utbildning och vikten av individuella stödinsatser. Vad händer när rätten till utbildning och sysselsättning för personer som har en funktionsnedsättning får en prislapp?


Fredagen den 24 november kl 10.30-11.30, lokal Elin

Hinderbana till utbildning och arbete för migranter med funktionsnedsättning

Arrangörer: Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute (projektet Ömsesidigt Integration – Rätten till Arbete)

Vi belyser följande frågeställningar: Vilka strukturella hinder behöver förändras för att rättigheterna till utbildning och arbete ska uppfyllas för migranter med funktionsnedsättning? Vilka glapp går att överbrygga med ökad kunskap? Vilka är framgångsfaktorerna för att få tillgång till utbildning och arbetsmarknad?


Fredagen den 24 november kl 14.00-15.00, lokal Henry

Hur bryter vi utanförskapet för unga med funktionsnedsättning?
Arrangör: Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige bjuder in till ett samtal om alla ungas rätt till utbildning och arbete. Hur kan unga med funktionsnedsättning få sina rättigheter förverkligade? Kan en nationell etableringssamordnare vara en del av lösningen?

 


Ordförande Nicklas Mårtenson deltar i flera paneler

Torsdag 23 november 15.00 – 16.00, lokal Anna

Ett bra arbetsliv för alla! Vad krävs för att det ska hända?

Arrangör Fremia.


Fredag 24 november 9.30 – 10.00, Rosa scenen

Rätten till utbildning eller arbete, men vad får det kosta?

Arrangörer: Svenska kyrkan, Funktionsrätt Sverige, STIL, Independent Living.


Fredag 24 november 2023 13:00 – 13:30, Rosa scenen

Den ironiska arbetslinjen

Arrangör: ShareMusic & Performing Arts.


För mer information, läs hela programmet för MR-dagarna här!