PSFunk dagen är ett årligt dialogseminarium mellan public service-företagen och Funktionsrätt Sverige som syftar till dialog, nätverk och kunskapsutbyte för ett mer kvalitativt public service-utbud om, med och för personer med funktionsnedsättning. PSFunk-dagen arrangerades den 23 november och hade två viktiga teman – hur väl media speglade funktionsrättsfrågor under valåret och digital tillgänglighet vid kris, med utgångspunkt i pinfärsk forskning kring brister och lärdomar från pandemin.

Hela programmet sändes direkt från Sveriges Radio. Nu kan du se hela programmet i efterhand i spelaren nedan!

 

Del 1 Hur speglade medierna funktionsrättsfrågor under valet 2022?

  • Public service-bolagen presenterar delar av sitt arbete kring tillgänglighet och spegling under valåret.
  • Paneldiskussion kring Funktionsrätt Sveriges färska eftervalsenkät om hur media lyft funktionsrättsfrågor under valrapporteringen.
    Paus

Del 2 Under pandemin blev mycket digitalt. Men hur tillgänglig är viktig information under en samhällskris?

  • I kris är det nödvändigt att samhällsviktig information kommer ut snabbt och oftast i digital form. Forskare och tillgänglighetsexperter presenterar nya rön om hur den digitala tillgängligheten var under pandemin och vilka lärdomar som kan dras. Medverkar gör bland andra Stefan Johansson teknologie doktor och affilierad fakultet vid KTH samt Magnus Eriksson, doktorand och senior forskare vid RISE, Research Institutes of Sweden i Göteborg.
  • Panelsamtal om digital tillgänglighet och hur man ska nå ut till alla.