Svar: Tre remisser avseende ”Gör det enklare” – statliga verksamheter inom vård och omsorg

Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

 

Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek

och

SOU 2012:33 Slutbetänkandet ”Gör det enklare” från Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet

 

Handikappförbundens hantering

Remisserna är högprioriterade och berör alla våra medlemsförbund. Alla tre remisser hänger ihop och vi kommer att hantera dem samlat (OBS! den första remissen har kortare remisstid). De ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Handläggare på Handikappförbunden

Maryanne Rönnersten
Tel 08 – 546 404 20