Funktionsrätt Sverige har ett samarbete med Raoul Wallenberg Institutet i Lunds Disability Human Rights Clinic.

Raoul Wallenberg Institutet arbetar för att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Verktygen är framför allt forskning, utbildning och rådgivning, ofta riktat till myndigheter och befattningshavare såväl nationellt som internationellt.

Länk till Raoul Wallenberginstitutets hemsida

Studentrapporten Fritt skolval – för vem?

Studentrapporten Fritt skolval – för vem? Skollagens regler om att neka elever med funktionsnedsättning skolval och skolskjuts i relation till elevens rättigheter enligt CRPD och CRC.” har tagits fram genom Funktionsrätt Sveriges samarbete med Raoul Wallenberg Institutets Lund Disability Human Rights Clinic inom ramen för kursen Människorättspraktik vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Författare till rapporten är Alicia Persson, Erika Redelius och Josefine Svahn Rolesen.

Kursen gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska fakulteten och Raoul Wallenberg Institutet. Uppgifterna kommer från och utreds i samarbete med och till förmån för människorättsorganisationer. Uppgiften som ligger till grund för denna rapport kommer från Funktionsrätt Sverige. Arbetet har till stor del finansierats av Vinnova och är en del att ett projekt initierat 2015 av Uppsala universitet och Civil Rights Defenders.

Länk till rapporten Fritt skolval – för vem?

Rapporten presenterades på webbinariet ”Inget fritt val för elever med funktionsnedsättning – vad gör vi åt det?” som arrangerades den 14 april 2021, Läs mer om det här.

Webbinariet spelades in och kan ses här.