Funktionsrätt Sverige har ett samarbete med Raoul Wallenberg Institutet i Lunds Disability Human Rights Clinic.

Raoul Wallenberg Institutet arbetar för att främja universell respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Verktygen är framför allt forskning, utbildning och rådgivning, ofta riktat till myndigheter och befattningshavare såväl nationellt som internationellt.

Länk till Raoul Wallenberginstitutets hemsida

 

Fritt skolval – för vem?

En rapport skriven av studenter på kursen Människorättspraktik vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Kursen gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska fakulteten och Raoul Wallenberg Institutet. Uppgifterna kommer från och utreds i samarbete med och till förmån för människorättsorganisationer. Uppgiften som ligger till grund för denna rapport kommer från Funktionsrätt Sverige. Arbetet har till stor del finansierats av Vinnova och är en del att ett projekt initierat 2015 av Uppsala universitet och Civil Rights Defenders.

Länk till rapporten Fritt skolval – för vem

Ett webbinarium om det fria skolvalet kommer att hållas 14 april, läs mer om det här