Vill du påverka utformningen av ett tillgängligt och universellt utformat samhälle?

I standardiseringen träffas näringsliv, offentliga sektorn, universitet och ideell sektor för att ta fram lösningar på gemensamma problem. Det är ett långsiktigt strategiskt påverkansarbete som skapar förutsättningar för nätverkande med nyckelaktörer. Funktionsrätt Sverige behöver fler användarrepresentanter i standardisering och rekryterar via medlemsförbund till olika uppdrag.

Funktionsrätt Sverige medverkar i standardisering

I Funktionsrättskonventionen nämns standarder för tillgänglighet som ett åtagande för alla länder som antagit konventionen. Standardisering får även allt tydligare koppling till upphandling och lagstiftning.

Funktionsrätt Sverige medverkar i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt för att öka tillgängligheten i samhället. Med verksamhetsstöd från Konsumentverket har vi förutsättningar att medverka i standardiseringsgrupper och samordna representanter i ett nätverk för standardisering.

Medverkan i SIS tekniska kommittéer 2019

Lättöppnade förpackningar, TK164 arbetgrupp 11
Hälso- och sjukvårdsinformatik, TK334
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, TK344
IT-standarder för lärande TK450
Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö, TK453
Socialt ansvarstagande, TK478 
Grafiska symboler i publika miljöer, TK493
E-tillgänglighet, TK504 (sammanslagning med TK445 2019)
Samordningsgrupp för tillgänglighet, TK536
Kvalitetssäkring inom LSS, TK599
Personcentrerad vård, TK602

Vi finns representerade i SKA-rådet, Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd