Vill du påverka riktlinjer för tillgänglighet och universell utformning i samhället?

I standardiseringen träffas näringsliv, offentliga sektorn, universitet och ideell sektor för att ta fram lösningar på gemensamma problem. Det är ett långsiktigt strategiskt påverkansarbete som skapar förutsättningar för nätverkande med nyckelaktörer. Funktionsrätt Sverige behöver fler användarrepresentanter i standardisering och rekryterar via medlemsförbund till olika uppdrag.

Funktionsrätt Sverige medverkar i standardisering

I Funktionsrättskonventionen nämns standarder för tillgänglighet som ett åtagande för alla länder som antagit konventionen. Standardisering får även allt tydligare koppling till upphandling och lagstiftning.

Funktionsrätt Sverige medverkar i strategiskt viktiga standardiseringsprojekt för att öka tillgängligheten i samhället. Med verksamhetsstöd från Konsumentverket har vi förutsättningar att medverka i standardiseringsgrupper och samordna representanter för standardisering.

Medverkan i SIS tekniska kommittéer 2023

Lättöppnade förpackningar, TK164 arbetsgrupp 11
Informationshantering inom utbildningssektorn, TK450
Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö, TK453
E-tillgänglighet, TK504
Samordningsgrupp för tillgänglighet, TK536
Kvalitetssäkring inom LSS, TK599
Hjälpmedel, TK 344, arbetsgrupp 12 om dynamiska kommunikationshjälpmedel (vår aktiva medverkan avbröts under året)

 

Vi är också representerade i SKA-rådet, Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd som främjar användarintresset och finansierar ideella organisationers deltagande i standardisering