Vi träffade kommittén som ser över statligt huvudmannaskap för vården

Den 8 november träffade Funktionsrätt Sverige representanter för en kommitté som ska se över ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Vid mötet gav vi inspel kring de direktiv och utgångspunkter de kommer att arbeta med.

– Det var ett givande möte där vi redogjorde för våra medlemsförbunds erfarenheter av hur hälso- och sjukvården fungerar runt om i landet för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Vi ser fram emot att bidra med vår samlade kunskap om frågorna framöver, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Kommittén har tillsatts av regeringen och består av samtliga riksdagspartier. Funktionsrätt Sverige hoppas få en plats i den expertgrupp som kommer att vara del i kommitténs arbete.

– Vi välkomnar också den uttryckliga ambitionen att ha öppna konsultationer med funktionsrättsrörelsen och andra aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast 2 juni 2025.

Här kan du läsa Vårdansvarskommitténs direktiv

Fem stående personer tittar in i kameran
På bilden från höger till vänster: Rickard Broddvall, huvudsekreterare, Agneta Söder, utredare Funktionsrätt Sverige, Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige, Lotta Håkansson, andre vice ordförande, Funktionsrätt Sverige, Caroline Vidigsson Schmölzer, sekreterare.