Kalender

Seminarium: Universell utformning och rättigheter

Universell utformning handlar om att göra rätt från början och…

Workshop: Hur skulle arbetsplatser behöva utformas för att passa era medlemmar bättre?

En funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom kan påverka möjligheten att jobba….

Kanslichefsmöte

Tema för mötet: Om rekrytering av anställda till ideella organisationer…

Våra medlemsförbund


Twitter

Tydlig kommentar från vårt medlemsförbund @autismasperg angående regeringens förslag om tvångsåtgärder mot barn o u… https://t.co/CJxVZ2m6oF

Funktionsrätt Sverige på Twitter