Kalender

Gruppmöte alternativrapportering: om demokrati Artikel 18, 21 och 29

Fortsatt arbete med artiklarna 18, 21 och 29 i CRPD.

Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Våra medlemsförbund


Twitter

Just nu presenterar projektledare Ester Hedberg från Dyslexiförbundet @dyslexi_org och Stefan Johansson från… https://t.co/4sal5kgc55

Funktionsrätt Sverige på Twitter