Kalender

Gruppmöte alternativrapportering: om Arbete och försörjning

Möte inför alternativrapporteringen om Arbete och försörjning (artikel 26,27,28 i…

Frukostseminarium – presentation av projekten Rätt från början och DigiKog

Begripsam och Funktionsrätt Sverige bjuder in till frukostseminarium på temat tillgänglighet….

Gruppmöte alternativrapportering: om demokrati Artikel 18, 21 och 29

Fortsatt arbete med artiklarna 18, 21 och 29 i CRPD.

Våra medlemsförbund


Twitter

Läs tråd Det finns flera paralleller till den utveckling som föranledde FN att göra en särskild undersökning av Sto… https://t.co/4c381OrOKb

Funktionsrätt Sverige på Twitter