Kalender

Remissmöte kring utredningen från Tillgänglighetsdelegationen

Styrelsemedlemmar och tjänstemän i Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund är välkomna till…

Läns/regionkonferens

Äntligen kan vi bjuda in alla samverkansorgan till en fysisk…

Ordförandekonferens, dag två av länskonferensen

Dag två av läns/regionkonferens för Funktionsrätt Sveriges samarbetsorgan. Syftet är…

Våra medlemsförbund


Twitter

Rörelsen har via @funkratt_se , @hrf @srf samt @DHRforbundet sänt en begäran till @Riksrevisionen om granskning av… https://t.co/Vsl8tdZ7hi

Funktionsrätt Sverige på Twitter