Kalender

Remissmöte Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund är välkomna på remissmöte om betänkandet Styrkraft…

Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Våra medlemsförbund


Twitter

Vilka resurser och mandat ska ges i #budgetpropositionen #BP2020 till den oberoende MR-institution? Hur ska oberoen… https://t.co/5ktSBqLX2U

Funktionsrätt Sverige på Twitter