Kalender

Gruppmöte alternativrapportering: om demokrati Artikel 18, 21 och 29

Fortsatt arbete med artiklarna 18, 21 och 29 i CRPD.

Gruppmöte alternativrapportering: Tillgänglighet samt utbildning

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Gruppmöte alternativrapportering: Lag och genomförande samt demokrati

Välkommen till gruppmöte inför rapporten på svenska om genomförande av…

Våra medlemsförbund


Twitter

"När jag då inser vilken nonchalans som råder när kommuner inte ens förmår att betala ut habiliteringsersättning. D… https://t.co/oNEK6Q4MxV

Funktionsrätt Sverige på Twitter