En samling människor med en mångfald av utseenden och uttryck.

Information om Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning

Varför behövs en patientföreträdarutbildning?

Initiativet togs av Funktionsrätt Sveriges styrelse utifrån arbetet för jämlik hälsa och ökat patientperspektiv i vården.

Målet är att få fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt Sverige, sitt eget förbund och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

Målgrupp för utbildningen är Funktionsrätt Sveriges medlemmar, förtroendevalda och samverkanspartners.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är till för dig som ska bli patientföreträdare och för dig som har haft olika uppdrag och vill lära dig mer. Vi hoppas att även företrädare inom andra områden kan ha nytta av utbildningen utifrån olika uppdrag.

Vi välkomnar beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade som vi samverkar med, att ta del av utbildningen.

Utbildningen består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips. Vi hoppas att utbildningen ska ge dig värdefull kunskap och användbara verktyg i ditt uppdrag!

Hur kan jag gå utbildningen?

Digitalt – Självstudie på egen hand

Fysiskt – Studiecirklar, medlemsträffar, kurser via Funktionsrätt Sveriges, förbund, föreningar, patientgrupper eller i samarbete med     studieförbund/folkhögskolor.

Hybrid – Ser vissa delar digitalt på egen hand hemma. Träffas digitalt eller fysiskt med andra deltagare för att göra övningar, ta del av andras erfarenheter och berättelser med mera.

Länk till utbildningen

För att komma åt utbildningen behöver du först registrera dig och logga in i portalen via den här länken:

Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal


Studiehandledningen ”Bli patientföreträdare!”

Nu finns det en studiehandledning för dig som vill starta en studiecirkel om Patientföreträdarutbildningen! Handledningen är framtagen i samverkan med ABF och finns att ladda ned via den här länken:

Studiehandledningen Bli patientföreträdare 
Omslagsbild till studiehandledningen "Bli patientföreträdare"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delar i utbildningen:

Del 1 Att vara patientföreträdare
Den första delen ger en introduktion både till utbildningen och till uppdraget som patientföreträdare

Del 2 Vården
Den andra delen berättar om hur du kan arbeta för en god och nära, personcentrerad vård. En vård där patienten är aktivt delaktig i vården.

Del 3 Möte med beslutsfattare
Den här delen av utbildningen handlar om ditt möte med beslutsfattare. Vad behöver du tänka på för att mötet ska bli framgångsrikt?

Del 4 Berättandet
Den här delen av utbildningen fokuserar på själva berättandet. Hur kan du berätta så att din egen erfarenhet blir relevant för andra människor?

Del 5 Funktionsrätt Sverige
I den här delen får du veta mer om Funktionsrätt Sverige – en organisation som har 50 rikstäckande medlemsförbund och företräder omkring 400.000 personer med funktionsnedsättning runtom i Sverige.

Bonusmaterial till utbildningen

Vi kommer löpande att komplettera utbildningen med extramaterial.  Redan nu kan du ta del av video, presentationsmaterial och annat via den här länken.

Bonusmaterial till Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning

Hjälp oss att förbättra utbildningen!

Vi kommer att arbeta vidare med att förbättra utbildningen under våren 2023. Testa gärna de olika delarna och berätta vad du tycker kan bli bättre i utbildningen. Du kan lämna din feedback via den här länken:

Utvärdering av Patientföreträdarutbildningen