Välkommen till Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal!

Här hittar du utbildningar från Funktionsrätt Sverige, våra projekt, våra medlemsförbund och andra samverkansparter. Följande utbildningar finns i portalen:

  • Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning

   Utbildningen syftar till att vässa företrädarrollen och möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av framtidens vård.

  • EUPATI Sveriges utbildning

   Är du intresserad av att lära dig mer om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik för att kunna bidra till en god och jämlik hälsa för alla? Då kan EUPATI Sveriges utbildning vara något för dig.

  • Sex, lust och självbestämmande – en kurs om sexuella rättigheter för dig med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom

   En kurs om sexuella rättigheter för dig med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

  • Makten är min

   Utbildningen är tänkt att ge dig kraft att förbättra relationer och bestämma över ditt liv i större utsträckning. Kursen är särskilt utformad med insikten om att kvinnor och ickebinära, som lever med funktionsnedsättning, oftare än andra utsätts för våld i sina nära relationer.

  • Patientföreträdarutbildning – Riksförbundet Sällsynta diagnoser

   Riksförbundet Sällsynta diagnoser har tagit fram denna utbildning för dig som vill bli en stark röst som hjälper oss sprida kunskap om sällsynthet.

   För att komma åt utbildningarna behöver du först registrera dig och logga in i portalen via den här länken:

   Funktionsrätt Sveriges utbildningsportal

    


   En samling människor med en mångfald av utseenden och uttryck.

   Information om Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning

   Varför behövs en patientföreträdarutbildning?

   Initiativet togs av Funktionsrätt Sveriges styrelse utifrån arbetet för jämlik hälsa och ökat patientperspektiv i vården.

   Målet är att få fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt Sverige, sitt eget förbund och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

   Målgrupp för utbildningen är Funktionsrätt Sveriges medlemmar, förtroendevalda och samverkanspartners.

   Vem kan gå utbildningen?

   Utbildningen är till för dig som ska bli patientföreträdare och för dig som har haft olika uppdrag och vill lära dig mer. Vi hoppas att även företrädare inom andra områden kan ha nytta av utbildningen utifrån olika uppdrag.

   Vi välkomnar beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade som vi samverkar med, att ta del av utbildningen.

   Utbildningen består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips. Vi hoppas att utbildningen ska ge dig värdefull kunskap och användbara verktyg i ditt uppdrag!

   Hur kan jag gå utbildningen?

   Digitalt – Självstudie på egen hand

   Fysiskt – Studiecirklar, medlemsträffar, kurser via Funktionsrätt Sveriges, förbund, föreningar, patientgrupper eller i samarbete med     studieförbund/folkhögskolor.

   Hybrid – Ser vissa delar digitalt på egen hand hemma. Träffas digitalt eller fysiskt med andra deltagare för att göra övningar, ta del av andras erfarenheter och berättelser med mera.

   Studiehandledningen ”Bli patientföreträdare!”

   Nu finns det en studiehandledning för dig som vill starta en studiecirkel om Patientföreträdarutbildningen! Handledningen är framtagen i samverkan med ABF och finns att ladda ned via den här länken:

   Studiehandledningen Bli patientföreträdare 
   Omslagsbild till studiehandledningen "Bli patientföreträdare"

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Delar i utbildningen:

   Del 1 Att vara patientföreträdare
   Den första delen ger en introduktion både till utbildningen och till uppdraget som patientföreträdare

   Del 2 Vården
   Den andra delen berättar om hur du kan arbeta för en god och nära, personcentrerad vård. En vård där patienten är aktivt delaktig i vården.

   Del 3 Möte med beslutsfattare
   Den här delen av utbildningen handlar om ditt möte med beslutsfattare. Vad behöver du tänka på för att mötet ska bli framgångsrikt?

   Del 4 Berättandet
   Den här delen av utbildningen fokuserar på själva berättandet. Hur kan du berätta så att din egen erfarenhet blir relevant för andra människor?

   Del 5 Funktionsrätt Sverige
   I den här delen får du veta mer om Funktionsrätt Sverige – en organisation som har 50 rikstäckande medlemsförbund och företräder omkring 400.000 personer med funktionsnedsättning runtom i Sverige.

   Bonusmaterial till utbildningen

   Vi kommer löpande att komplettera utbildningen med extramaterial.  Redan nu kan du ta del av video, presentationsmaterial och annat via den här länken.

   Bonusmaterial till Funktionsrätt Sveriges patientföreträdarutbildning

    

   Hjälp oss att förbättra utbildningen!

   Vi kommer att arbeta vidare med att förbättra utbildningen under våren 2023. Testa gärna de olika delarna och berätta vad du tycker kan bli bättre i utbildningen. Du kan lämna din feedback via den här länken:

   Utvärdering av Patientföreträdarutbildningen