Nyhet: Lättnad över Lena Hallengrens beslut att avvisa SKR:s begäran om lagändring

Vi vill uttrycka vår lättnad och glädje över att socialminister Lena Hallengren för andra gången avvisar SKR:s krav på lagändring, som skulle givit kommunerna rätt att upphäva beslut om viktiga stödinsatser enligt SoL och LSS. Vi ställer oss bakom regeringens bedömning att lagändringar – om än tillfälligga – inte är rätt väg att gå för att möta utmaningarna med pandemin. Det är en fråga om mänskliga rättigheter för människor som är i behov av stöd, rättigheter som Sverige enligt Funktionsrättskonventionen förbundit sig att säkerställa.

I en skrivelse till Lena Hallengren uttrycker vi den djupa oro som SKR:s hemställan orsakat samt det behov av mobiliserande arbete hos kommunerna men också från nationellt håll, som vi ser behövs.

Läs skrivelsen i sin helhet