Nyhet: Universell utformning måste in i de statliga styrdokumenten

Idag inledde projektet Universellt Utformade Arbetsplatser (UUA) en av tre webbsända partidialoger om framtidens arbetsliv. För att minska arbetslösheten och öka konkurrenskraften i svenska företag behöver Sveriges arbetsliv bli bättre på att ta tillvara kompetensen i hela befolkningen. Vi vet att inkludering och mångfald ger vinster för samhälle, företag och individ, att det lönar sig att arbeta för att skapa inkluderade arbetsplatser.

Arman Teimouri (L), Sofia damm (KD) och Leila Ali Elmi (MP) hade bjudits in till en dialog om hur fler kan välkomnas på arbetsplatsen. Under dialogens gång konstaterades att det måste göras mer för de för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, att arbetsmarknadspolitiken fokus idag är att människor ska komma till arbetsplatsen och inte på hur själva arbetsplatsen är utformad eller hur kulturen är där. Det konstaterades också att politiken behöver lära sig mer om hur arbetsplatser kan bli mer hållbara och inkluderande.

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige och företrädare för UUA:s styrgrupp, medverkade och lyfte särskilt den politiska betydelsen av begreppet universell utformning. Han framhöll att begreppet behöver lyftas in i de politiska styrdokumenten för att säkerställa att samhället utformas utifrån ett mångfaldsperspektiv.

”Universell utformning handlar om att utforma arbetsmiljön så att alla kan få plats redan från början. Det är ett verktyg för en hållbar arbetsmiljö och strategiskt betydelsefullt i arbetet för Agenda 2030.”

Mikael Klein menar också att det behövs en reformering av arbetsmarknadspolitiken och nya stödformer riktade till arbetsplatser.

”En erfarenhet från projektet UUA är att det finns många arbetsgivare som vill göra rätt, men man vet inte hur.”

 

Nästkommande två partidialoger äger rum:

3 mars kl. 8.30 – 9.30
Vänsterpartiet och Centerpartiet

10 mars kl. 8.30 –9.30
Socialdemokraterna och Moderaterna

Funktionsrätt Sverige ingår i styrgruppen för UUA och var medarrangörer för seminariet.