Nyhet: Positiv utveckling samtidigt som mycket återstår

Socialförsäkringen var på agendan på årets och mandatperiodens sista funktionshinderdelegation.Mycket positivt händer nu, men mycket återstår också. Exempelvis behöver garantinivån i framtiden indexeras mot löneutvecklingen och omvårdnadsbidraget måste börja fungera så att familjer får det stöd som de behöver”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

För drygt en vecka sedan hölls funktionshinderdelegationens sista möte för mandatperiod. Huvudpunkterna på dagordningen handlade om socialförsäkringen och de positiva förändringar som är på gång. Prövningen mot fiktiva arbeten avskaffas när Försäkringskassan måste ange vilken yrkesgrupp som man prövas mot i sjukpenningen, garantinivån höjs med 1000 kr/månad och taket i bostadstillägget höjs och blir detsamma som för ålderspensionärer. Regeringen har också gått fram med förslag om ökad flexibilitet vid prövningen vid dag 365 i sjukpenningen och bättre möjligheter att arbeta deltid under sjukskrivning. Regeringen kommer också att gå vidare med förslag om samma arbetsmarknadsbegrepp i sjukersättningen som i sjukpenningen.

”Mycket positivt händer nu inom sjukförsäkringen, men mycket återstår. Till exempel behöver garantinivån i framtiden indexeras mot löneutvecklingen, eftersläpningen måste få ett stopp. Regeringen håller just nu på att titta på ett uppdrag om hur garantinivån ska indexeras. Här måste såklart funktionsrättsrörelsen vara med”, kommenterar Elisabeth Wallenius.

På mötet lyftes också omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen som sedan reformeringen av stöden 2019 mest inneburit försämringar för de som stödet är till för. Handläggningen går för långsamt och våra medlemsorganisationer har sedan reformeringen vittnat om indragna eller lägre ersättningsnivåer.

”På mötet sades att om ISF-rapporten visar samma sak som Autism- och Aspergerförbundets enkät måste regeringen agera. Nu står vi här och har två rapporter som visar på stora brister, nu förväntar vi oss ett kraftfullt agerande”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

Andra frågor som togs upp av rörelsen var den låga garantipensionen, problem med att man måste ha kostnader över 11 000 kr för att alls få del av merkostnadsersättningen samt att 65-plussare får den tredje vaccindosen före riskgrupper bland personer med funktionsnedsättning. Även svårigheter med att överklaga beslut från myndigheter framhölls liksom hur vi vill att rättssystemet ska se ut.

”På den sista frågan uppmuntrades vi av statsråd Ardalan Shekarabi att ha samtal med justitieminister Morgan Johansson, den minister som ansvarar för förvaltningsdomstolarna. Det rådet tar vi med oss in i nästa år”, avslutade Elisabeth Wallenius.

Läs tidigare inlägg om omvårdnadsbidraget ”Rättsosäkert för familjer med funktionsnedsättning – nu måste regeringen agera!”.