Funktionsrätt Sverige kritiserar regeringsuppdrag om sänkta tillgänglighetskrav

Regeringen har givit i uppdrag åt Boverket att ta fram förslag på hur kraven på tillgänglighet och buller kan sänkas i studentbostäder. Syftet är att minska byggkostnaderna och möjliggöra byggandet av fler studentbostäder. Funktionsrätt Sverige kritiserar inriktningen på uppdraget.
– Den stora risken är att vi inte skapar ett samhälle för alla, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.

Tidningen Altinget tar idag upp vår kritik mot att regeringen vill sänka kraven på tillgänglighet i studentbostäder, något som vi reagerade emot när nyheten kom fredagen den 17 mars.
I Altinget framhåller Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige, att inriktningen på uppdraget till Boverket är kortsiktigt och ett steg tillbaka.
– Den stora risken är att vi inte skapar ett samhälle för alla, att vissa personer hamnar på undantag. Vi vill ha ett samhälle för alla där man tar hänsyn till den mänskliga mångfalden och att man ska kunna befinna sig i olika samhällsmiljöer.