Intensiva och givande dagar i Almedalen

Under fyra intensiva dagar på Almedalsveckan i Visby har Funktionsrätt Sverige medverkat på flera event, paneler och seminarier, men också haft en rad möten och rundabordssamtal.

”Det är många som varit intresserade av att höra oss berätta om hur vi kan göra samhället bättre”, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

 Förutom alla publika event vi medverkat i och som du kan ta del av på våra sociala medier har vi under veckan haft en rad möten.

Vår ordförande Nicklas Mårtensson, styrelseledamot Anders Lago och Annica Nilsson, intressepolitisk utredare träffade Carina Lindfeldt på Svenskt Näringsliv.

Vi har passat på att träffa Diskrimineringsombudsmannen, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen och Vision, för att bland annat prata om situationen för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och vad som behöver göras för att fler personer som är långstidsarbetslösa ska kunna bidra på arbetsmarknaden.

Vi har också träffat representanter för flera av våra riksdagspartier för att prata om våra frågor, bland annat om utbildningsfrågor, som behoven av stärkta insatser för barn med funktionsnedsättningar och elevhälsans viktiga arbete.

Mathias Bengtsson (Kd), ledamot i Utbildningsutskottet och Agneta Söder, intressepolitiskt ansvarig på Funktionsrätt Sverige.

I övrigt har vi hunnit med dialogmöten med både Sveriges Television och Utbildningsradion, där vi pratade om tillgänglighetsfrågor, spegling och om hur viktig public service breda utbud och tillgänglighet är för personer med olika funktionsnedsättningar.

Gå gärna in på våra sociala medier för att läsa mer om alla våra publika evenemang under Almedalsveckan. Länkar till våra kanaler: Facebook, LinkedIn och Twitter

Monica K McGrath, Funktionsrätt Sverige, Charlotta Friborg, programchef SVT Riksnyheterna och ansvarig utgivare, Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige, Anne Lagercrantz, vice vd på SVT och Johan Hartman, SVT