Hedersomnämnande

Sveriges Konsumenters styrelse har beslutat att ge årets hedersomnämnande till Ingemar Färm med motiveringen:

I sin roll som HSO Handikappförbundens generalsekreterare medverkande Ingemar Färm i bygget av Sveriges Konsumentråd som sedan blev Sveriges Konsumenter. Ingemar fungerade sedan själv under flera år som handikapprörelsens företrädare i styrelsen. Med sitt deltagande och mångåriga engagemang i konsumentfrågorna har Ingemar bidragit till och säkrat att organisationen alltid haft ett funktionshinderperspektiv i sina frågor. Alltid med ett tydligt fokus på utsatta gruppers rättigheter.

Han har även i sin roll som en av de tongivande personerna i handikapprörelsen sett till att konsumentfrågorna varit levande och aktuella i en bred och aktiv folkrörelse. Genom sitt personliga engagemang, sin sakkunskap och omtanke om utsatta grupper har Ingemar Färm varit med och byggt en stark, demokratisk förankrad konsumentrörelse.

För mer information:
Örjan Brinkman, juryns ordförande samt ordförande i Sveriges Konsumenter och Råd & Rön 070 257 50 14
Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter 072 230 99 23