Partierna om fattigdom

Partierna om fattigdom
Socialdemokraterna Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Vänsterpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Regeringens budget (Bygger på januariavtalet och omfattas förutom av Socialdemokraterna även av Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet).

Regeringen föreslår ingen höjning av garantinivåerna för aktivitets- och sjukersättning och heller inte någon skattesänkning eller höjning av bostadstillägget.

Det totala antalet som får aktivitets- eller sjukersättning förväntas enligt regeringens budget sjunka på grund av att många fyller 65 år, i kombination med att nybeviljandet av ersättningar är lågt i förhållande till utflödet.

Miljöpartiet

Regeringens budget (Bygger på januariavtalet och omfattas förutom av Socialdemokraterna även av Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet).

Regeringen föreslår ingen höjning av garantinivåerna för aktivitets- och sjukersättning och heller inte någon skattesänkning eller höjning av bostadstillägget.

Det totala antalet som får aktivitets- eller sjukersättning förväntas enligt regeringens budget sjunka på grund av att många fyller 65 år, i kombination med att nybeviljandet av ersättningar är lågt i förhållande till utflödet.

Liberalerna

Regeringens budget (Bygger på januariavtalet och omfattas förutom av Socialdemokraterna även av Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet).

Regeringen föreslår ingen höjning av garantinivåerna för aktivitets- och sjukersättning och heller inte någon skattesänkning eller höjning av bostadstillägget. 

Det totala antalet som får aktivitets- eller sjukersättning förväntas enligt regeringens budget sjunka på grund av att många fyller 65 år, i kombination med att nybeviljandet av ersättningar är lågt i förhållande till utflödet.

Centerpartiet

Regeringens budget (Bygger på januariavtalet och omfattas förutom av Socialdemokraterna även av Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet),

Regeringen föreslår ingen höjning av garantinivåerna för aktivitets- och sjukersättning och heller inte någon skattesänkning eller höjning av bostadstillägget.

Det totala antalet som får aktivitets- eller sjukersättning förväntas enligt regeringens budget sjunka på grund av att många fyller 65 år, i kombination med att nybeviljandet av ersättningar är lågt i förhållande till utflödet.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill höja taket för sjukpenningen och sjukersättning för att säkra dess långsiktiga legitimitet. V vill se över hela sjukförsäkringen och till att börja med höja inkomsterna för de med allra lägst ersättning. Därför föreslås en höjning av garantinivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen med 0,3 % prisbasbelopp. Det innebär en höjning från 9 804 kronor per månad till 10 966 kronor per månad för den som har maximal garantiersättning.

Vänsterpartiet nämner inte bostadstillägget.

 

Moderaterna

Moderaterna vill inte höja garantinivån i aktivitets- och sjukersättningen. Tvärtom vill de ta bort den undantagsregel från kvalificeringssystemet* som finns för flyktingar och skyddsbehövande och som innebär att bosättningstiden i hemlandet räknas in i försäkringstiden. Detta möjliggör enligt Moderaterna ett minskat anslag till aktivitets- och sjukersättningar m.m. med 400 miljoner kronor från år 2020.

* För att få full garantipension/aktivitets- och sjukersättning krävs att man har bott minst 40 år i Sverige. Har man bott i Sverige kortare tid minskar garanti­pensionen med 1/40 för varje år som saknas.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas ambition är att stärka garantiersättningen med 300 kronor per månad. De menar vidare att bostadstillägget är ett behovsprövat stöd som når de mest ekonomiskt utsatta och vill därför stärka det genom att höja taket till 6 000 kronor i månaden.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas budget tar inte upp någon höjning av aktivitets- och sjukersättningen, men de vill däremot sänka skatten.

Personer med arbetsinkomster, pension och näringsinkomster föreslås få en skattesänkning på ca 0,63 procent av inkomsten upp till 40 000 kr.  De med A-kassa, föräldrapenning, förtidspension och aktivitetsersättning föreslås få en skattesänkning som är hälften så stor - 0,32 procent av inkomsten.

I en separat motion till riksdagen gällande Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning föreslås dock en höjning av garantinivån för aktivitets- och sjukersättningen. För den enskilde innebär den föreslagna höjningen en förstärkning med 2 000 kronor om året.

KD nämner inte bostadstillägget.