Agera efter FNs kritik

FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnade  i våras rekommendationer om vad Sverige bör göra för att uppfylla konventionen. FN kritiserade bland annat undantagen i den föregående regeringens lagförslag om bristande tillgänglighet.

Bland annat ville den föregående regeringen undanta företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstehandeln från reglerna kring tillgänglighet. Något som  innebär att människor med funktionsnedsättning även i fortsättningen blir  diskriminerade när de handlar mat och kläder, när de reser, besöker en teater eller går till frisören.