Fysisk aktivitet är superviktigt

Fysisk aktivitet är superviktigt, det vet jag mycket väl, men jag slarvar. Det är ett eget val och jag får faktiskt skylla mig själv, jag har alla förutsättningar och kunskap som behövs.

Jag har i veckan varit på Järvaveckan och medverkat i panelen på ett seminarium i Fysioterapeuternas regi. Där fick jag frågan om hur vi, Funktionsrätt Sverige, verkar för att elever med funktionsnedsättningar får tillgång till fysisk aktivitet och rörelseglädje i skolan. Blev lite ställd, det är klart vi verkar för det och vi står ju för verklig inkludering i skolan och här ingår självklart även ämnet idrott och hälsa. Men har vi varit tillräckligt aktiva på just den här punkten? Tror att det är något vi bör lyfta upp och plädera för i högre grad. Forskning visar att fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet är många – den fysiska hälsan förbättras men även förmågan att prestera bättre i allt skolarbete.

Det är långt kvar och mycket som behöver uppmärksammas och utvecklas för att elever med funktionsnedsättningar ska vara fullt delaktiga och inkluderade i ämnet idrott och hälsa. Det behövs både kunskap och uppfinningsrikedom från skolledning och lärare, för att hitta fysiska möjligheter och anpassa efter elevens förutsättningar och behov. En annan förutsättning är insikten att det finns fysiska tillstånd, som även om de inte är synliga begränsar elevens möjligheter att delta i olika aktiviteter. Elever med kognitiva funktionsnedsättningar har andra utmaningar som behöver mötas för att eleven ska kunna delta.

För att hantera det behövs kreativitet och viljan att se möjligheter. Dessutom är det viktigt att ha insikt om att jag som lärare kanske faktiskt inte har kunskapen om hur olika funktionsnedsättningar påverkar i praktiken Det är viktigt att förstå att jag inte förstår. För med den insikten är det självklart att fråga, läsa på och be om hjälp, vilket i sin tur ger möjligheter.

Det är även viktigt att inse att de elever som inte är eller kan vara aktiva i skolans idrottsaktiviteter sannolikt inte är det någon annanstans heller. Därför är idrotten allra viktigast för de eleverna och det är skolans ansvar att ingen elev ska behöva sitta och titta på när andra idrottar.

Fysisk aktivitet och rörelse är värdefullt under hela livet. Så till mig själv och alla andra som inte lever som de lär – ta tag i de möjligheter som faktiskt finns.

Visa alla blogginlägg