Lars Ohlys sista blogginlägg: Vi ses i kampen!

Får man vara tacksam när man tycker sig ha blivit orättvist behandlad? I så fall anmäler jag mig. Jag har nämligen oerhört mycket att vara tacksam för. Framförallt är jag tacksam för att jag under 8 månader fått leda Sveriges…

Blogginlägg: Finansdepartementet ser LSS-utredningen som sin

Gunilla Malmborg har den otacksamma uppgiften att leda regeringens LSS-utredning. Hon fick ta över efter att Desirée Pethrus (Kd) avgått, sannolikt efter att kristdemokraterna krävt att hon skulle lämna. Utredningens direktiv går nämligen inte att förena med att återupprätta LSS…

Blogginlägg: Försäkringskassan borde vara de sjukas bäste vän

Försäkringskassan är en myndighet som från början skapades för att hjälpa medborgare som behövde särskilt stöd under perioder i livet. Det handlade från början mest om rätten för människor att få ersättning vid sjukdom och arbetsskada men utökades efterhand till…

Blogginlägg: Skrota alla idéer om att inskränka LSS

Stig Svensson har lett den statliga utredningen ”Personlig assistans – Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet”. Utredningen tillsattes av Åsa Regnér som ett led i hennes kamp mot det hon kallar fusk och överutnyttjande inom LSS. Regnér har ju…

Blogginlägg: 30-talet ringde just och ville ha tillbaka sina värderingar

Jag trodde ju att jag skrivit det sista blogginlägget för 2017, men överförmyndaren i Katrineholm, Joakim Truedsson, ville annorlunda. Nämnde Truedsson – som också är välkänd socialdemokrat i kommunen – skrev ett inlägg på sin facebooksida. Jag citerar: ”Är det…

Blogginlägg: Dags att ta Funktionsrätts- konventionen på allvar

I början av december firade Handikapphistoriska föreningen sitt 30-årsjubileum, du kan läsa mer i HHF:s medlemsblad Att det finns en förening som dokumenterar och studerar historien ur ett funktionshinderperspektiv är utmärkt. Personer med funktionsnedsättning har historiskt alltid gömts undan och…