Simskola
©fotograf Anki A/arkivbild

Alla människor har rätt att uppnå bästa möjliga hälsa. Det innebär att på lika villkor få tillgång till hälsofrämjande insatser och bästa möjliga vård.

Flera studier visar att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än genomsnittet. Självskattad ohälsa är 10 gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att vård ges utifrån människovärdesprincipen och behovsprincipen. Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde och samma rätt till god vård och behovsprincipen innebär att den som har störst behov ska prioriteras.
  • att alla ska ha rätt till hälsofrämjande insatser, som till exempel att delta i idrottsaktiviteter, och att hälsorisker ska förebyggas.
  • att individens rätt till inflytande, och delaktighet i sin egen vård och behandling förstärks.
  • att funktionsrättsrörelsen ska ha en aktiv roll i hälso- och sjukvårdspolitiken.

Vill du veta mer?

Kontakta

Marie Sten, styrelseledamot