Alla ska ha rätt till en god hälsa oavsett inkomst.

Så är det tyvärr inte idag. Ett skäl till detta är att det inte finns något generellt system för skydd mot höga kostnader i tandvården. Orsaken till problem med tänder och munhåla kan vara en sjukdom i sig. Problem i munhåla kan också vara en konsekvens av en funktionsnedsättning. Det kan handla om nedsatt känsel i munnen, nedsatt förmåga att hålla rent i munnen eller nedsatt förmåga att ta ansvar för munhälsan. Problem i munhålan kan också orsakas av läkemedel. För vissa blir utgifterna så stora att man avstår från att uppsöka vård.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att tänderna ses som en del av kroppen och att vård av tänderna ska ges utifrån behov.
  • att ingen ska behöva avstå från nödvändig tandvård på grund av ekonomiska skäl.
  • att stöd för munhälsa och tandvård ges till dem som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller läkemedel löper risk för försämrad tandhälsa.