Alla har rätt till bästa möjliga hälsa. Personer med funktionsnedsättning drabbas oftare av sjukdomar som till exempel diabetes och högt blodtryck. De mår även generellt sett sämre psykiskt och har sämre tandhälsa. Allt detta innebär en ökad risk för att dö i förtid. En stor del av ohälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig utan på andra faktorer, som till exempel möjlighet att röra på sig, äta bra, jobba och umgås med vänner.

Jämlik hälsa kräver jämlika förutsättningar att ta del av det som får oss att må bra. Det handlar om arbete, försörjning, boende, levnadsvanor samt människors kontroll, inflytande och delaktighet i samhället. För att säkerställa att detta sker behöver statistik kring hälsa och det som påverkar hälsan tas fram och analyseras utifrån olika faktorer som exempelvis funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att alla ska ha rätt till hälsofrämjande insatser, som till exempel att delta i idrottsaktiviteter, och att hälsorisker ska förebyggas.
  • att alla myndigheter, landsting och kommuner tydligt ska inkludera personer med funktionsnedsättning i sitt folkhälsoarbete.
  • att hälsan och förutsättningar för hälsan bland personer med funktionsnedsättning följs upp.