Rätten till jämlik hälsa och nära vård i det smarta samhället