Alla har rätt till bästa möjliga sjukvård. Trots detta finns oförklarliga skillnader i den vård som ges.

Till exempel får inte patienter med hjärtinfarkt och psykisk funktionsnedsättning ballongvidgning av hjärtats kranskärl i samma utsträckning som övriga patienter. Strokepatienter med psykisk funktionsnedsättning får inte lika ofta halskärlskirurgi för att avlägsna förkalkningar som andra.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att den som har störst behov ska prioriteras först.
  • att vården ska erbjudas jämlikt över landet och mellan olika grupper.
  • att patientperspektivet ska ha en stark ställning i utformningen av hälso- och sjukvården
  • att den enskildes rätt till inflytande och delaktighet stärks
  • att alla läkemedel ska finnas tillgängliga över hela landet.