Alla människor har rätt till självständighet och oberoende på lika villkor.

Trots detta varierar kostnaderna och tillgången till hjälpmedel över landet. Beroende på var man bor kan en rullator vara gratis, hyras ut mot en avgift eller bekostas helt av den enskilde.

Beroende på om hjälpmedlet är tänkt att användas i hemmet, i skolan, på arbetet, annan miljö eller i medicinskt behandlingssyfte så måste den enskilde vända sig till olika huvudmän. Individen tvingas runt i en labyrint av olika system och det kan vara svårt att skilja mellan huvudmännens ansvar.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att alla ska få tillgång till de hjälpmedel som de behöver för att få vardagen att fungera.
  • att lika villkor ska gälla för alla, oavsett var i landet man bor.
  • att samhället ska ta ansvar för individens samlade behov av hjälpmedel.