Alla människor har rätt att leva ett självständigt och aktivt liv.

Alla bör därför ha samma rätt och tillgång till en god habilitering och rehabilitering. Trots detta finns det stora skillnader över landet, både när det gäller tillgång och kvalitet. Det finns även skillnader mellan vilka rehabiliteringsinsatser kvinnor och män får. Alla får inte heller tillgång till de metoder som visat sig vara mest effektiva.

Funktionsrätt Sverige kräver:

  • att alla ska ha möjlighet att kunna leva ett självständigt och aktivt liv.
  • att alla ska ha tillgång till en god habilitering och rehabilitering oavsett var i landet man bor.

Vill du veta mer?