Frågor till Ardalan Shekarabi Funktionshinderssdelegation 20191217