Frågor till Ylva Johansson Funktionshindersdelegation 20190604.