Bilaga till Skrivelse om Nominering till FNs övervakningskommitte för funktionsrättskonventionen från EDF