Frågor statsråd Tomas Eneroth inför Funktionshinderdelegationen 2 juni 2020