Frågor till Lena Hallengren inför Funktionshinderdelegationen (om coronapandemin) den 19 maj